مخفف چادر میدونی چیه؟چهــــره آسمانـــــی دختـــــر رسول الله (ص)خواهرم...آره با توام!جنگ هنوز ادامه داره . . .فقط اینبار تویی ک خط.مقدم.جبهه ای . . .یه وقت ,,,,,شرمنده.ی.باکری.ها.و.همت.ها نشی . . .نمیخواد خون بدی!نمیخواد جون بدی!چادرت رو سفت بچسب!!همین!یا.علی ...@Aflakeyan_khaki


برچست ها :