ازدواج زود هنگام(بعد از بلوغ) برای فرزندان بهتر است زیرا مانع گناه است


هیچ یك از یاران رسول خدا صلی الله علیه‌وآله ازدواج نمی‏كرد ،مگر این كه پیامبر اكرم صلی الله علیه‌وآله درباره‏اش می‏فرمود: دینش كامل شد.
عشق، مصاحبت و دست‌یابی به انتظارات ، سه دلیل مهم ازدواج شمرده شده‌اند و نیز نقل شده كه «هیچ بنیادی در اسلام، نزد خداوند ، محبوب‏تر از ازدواج نیست».

روزی یكی از جوانان مدینه به نام عكاف، خدمت پیامبر صلی الله علیه‌وآله رسید. آن حضرت از او پرسید:

آیا زن داری؟

او گفت: خیر.

- در این‌باره مشكلی داری ؟

- خیر.

- تو كه سالم و توان‌گری؟

- آری بحمدالله.

- در این صورت، تو از براداران شیطانی. یا باید از راهبان مسیحی باشی. اگر مسلمانی، مانند همه مسلمانان رفتار كن. زن گرفتن، از سنت‏های من است. بدترین افراد شما، بی‌زنان هستند و بدترین مردگان، اموات مجردند. وای بر تو ای عكاف! زن بگیر كه خطا كاری.
منبع:


برچست ها :