اخرالزمان متدین نجات نمی‌یابد مگر اینکه او را نادان تصوّر کنند

مرحوم علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار به نقل از امام صادق(عج) روایت نموده که فرمود:
زمانی برای شما فرا خواهد رسید که فرد متدیّن [از گناه و بی‌دینی]نجات پیدا نمی‌کند مگر آن که او را سفیه و نادان تصوّر کنند و او نیز صبر و شکیبایی بر این (پندار غلط) داشته باشد که او را ابله و نادان می‌دانند.

32. تمام ناخالصی ها باید بروند و سالم‌ها بمانند تا فرج حاصل شود

شیخ طوسی; در کتاب الغیبۀ به نقل از امام صادق(عج) روایت نموده که فرمود:
تا ازشما به اندازه سرمه در چشم باقی نماند هرگز فرج حاصل نمی‌شود (ظهور حضرت مهدی(عج)) و فرج ما هرگز پدید نمی‌آید مگر اینکه تمام ناخالصی ها بروند و سالم ها بمانند
منابع،


.


برچست ها :