ويژگي هاي حضرت صاحب الزمان عليه السلام

1 - امتياز نور ظل و شبح آن جناب است در عالم اظله بين انوار ائمه عليهم السلام چنان كه در اخبار معراجيه و غيره آمده است كه نور آن جناب در ميان انوار ائمه عليهم السلام مانند ستاره درخشان بود.
2 - شرافت نسب؛ نسب همه پدران طاهر آن حضرت شريف ترين نسب ها است و نسب آن حضرت از طرف مادر به قيصرهاي روم مي‌رسد كه آن هم جناب شمعون، وصي حضرت عيسي عليه السلام منتهي مي‌گردد.
3 - دو فرشته آن حضرت را در روز ولادت به سراپرده عرش بردند و خداوند متعال خطاب به آن حضرت فرمود: مرحبا به تو اي بنده من! براي نصرت دين و اظهار امر من و هدايت بندگان من، قسم خوردم كه به تو بگيرم و به تو بدهم و به تو بيامرزم و به تو عذاب كنم.
4 - بيت الحمد خانه‌اي است كه از روز ولادت آن حضرت تا روز خروج آن حضرت با چراغي روشن است و خاموشي ندارد.
5 - كنيه حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم و اسم مبارك آن حضرت يكي است.
6
7 - ختم وصايت به آن حضرت.
8 - غيبت از روز ولادت و سپرده شدن به روح القدس.
9 - عدم معاشرت و مصاحبت با كفار و منافقان و فاسقان و نداشتن خوف و تقيه.
10 - بيعت نكردن با هيچ يك از جباران.
11 - داشتن علامتي در پشت، مانند علامت پشت مبارك حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم.
12 - خداوند متعال در كتب آسماني و اخبار معراج، آن حضرت را به لقب ياد نموده و نام شريفش را نبرده است.
13 - ظهور نشانه هاي عجيب و غريب آسماني و زميني براي ظهور آن حضرت.
14 - به گوش رسيدن اسم آن حضرت در آسمان.
15 - كندي حركت افلاك.
16 - آشكار ساختن مصحف امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.
18 - سايه انداختن پيوسته ابر سفيد بر سر آن حضرت و به گوش رسيدن صدايي از آن ابر كه: اوست مهدي آل محمد عليهم السلام كه زمين را از عدل پر مي‌كند.
19 - ملائكه و جن در سپاه آن حضرت مي‌باشند و ياران حضرت، آنان را مي‌بينند.
19 - كاهش نيافتن بنيه آن حضرت در گذشت زمان.
20 - از بين رفتم وحشت و نفرت از ميان حيوانات و انسان ها.
21 - زنده شدن بعضي از بزرگان هنگام خروج ايشان.
22 - ظاهر شدن گنج ها و ذخاير زمين.
23 - زياد شدن نعمت هاي الهي.
24 - كامل شدن عقل مردم به بركت وجود آن حضرت.
25 - نيروي خارق العاده در چشم ها و گوش هاي اصحاب آن حضرت.
26 - طول عمر اصحاب و انصار آن حضرت.
27 - زدوده شدن آفت ها و بلاها از بدن انصار آن حضرت.
28 - اصحاب آن حضرت قدرت چهل مرد را دارند.
29 - بي نيازي مردم از نور آفتاب و ماه با نور آن حضرت.
30 - پرچم پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم با آن حضرت است.
31 - زره پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فقط بر قامت آن حضرت اندازه است.
32 - در اختيار قرار دادن ابري كه در آن رعد و برق است، از طرف خداوند متعال به آن حضرت.
33 - برداشته شدن تقيه.
34 - سلطنت حضرت بر تمام زمين.
35 - پر شدن تمام روي زمين از عدل و داد.
36 - به علم امامت خود در ميان مردم حكم مي‌كند.
37 - اعلان احكام جديد مانند رجم زاني محصن، گردن زدن مانع الزكاة و ارث بردن برادر از برادرش در عالم ذر يعني هر دو نفري كه در آنجا ميانشان عقد اخوت بسته شده در اينجا از يكديگر ارث مي‌برند.
38 - باز شدن تمام درهاي علم (27 حرف).
39 - آوردن شمشيرهاي آسماني براي اصحاب آن حضرت.
40 - اطاعت حيوانات از ياران آن حضرت.
41 - بيرون آمدن دو نهر آب و شير در پشت كوفه.
42 - نزول حضرت عيسي از آسمان براي ياران آن حضرت و اقتداي حضرت عيسي به آن حضرت در نماز.
43 - قتل دجال لعين كه براي مسلمانان از عذاب هاي الهي به شمار مي‌آيد.
44 - جواز هفت تكبير بر جنازه آن حضرت.
45 - تسبيح آن حضرت از هجدهم ماه تا آخر ماه است و تسبيح اين است:
سبحان الله عدد خلقه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله زنة عرشه و الحمدلله مثل ذلك.
46 - پايان سلطنت جباران و ستمگران در دنيا.

چهره‌هاي درخشان چهارده‌معصوم عليه‌السلام‌/ تاليف حسيني‌كاكي‌دشتي‌، عبدالله‌


برچست ها :