‍ #یادی_از_شهدا

بگویید دیگر روضه حضرت قاسم(ع) را نخوانند...!

در یکی از روزهای سال 1362، زمانی آیت الله خامنه ای، رییس جمهور وقت، برای شرکت در مراسمی از ساختمان ریاست جمهوری، واقع در خیابان پاستور خارج می شدند، در مسیر حرکتشان تا خودرو، متوجه سر و صدایی شدند که از همان نزدیکی شنیده می شد.
صدا از یک نوجوان۱۳-۱۲ساله بود، آقا خواستند خودشان شخصا بروند ببینند چه شده است، اما محافظ ایشان نگذاشت و خودش رفت با نوجوان نزد آقا آمدند.
اقا با آرامش پرسیدند اسم شما چیست پسرم؟!
پسرک گفت: مرحمت هستم، از اردبیل آمده ام تا شمارو ببینم!
آقا گفتند خب کارت چیه که تنها از شهر دور کوبیده ی و امده ای تهران!
مرحمت گفت: به مداحان و روحانیون بگویید دیگر روضه ی حضرت قاسم(ع) نخوانند!
آقا فرمودند: چرا پسرم مگه چی شده؟!
مرحمت گفت: حضرت قاسم(ع) هم سن و سال ما بودند و برای خدا و امام حسین(ع) رفتند و شهید شدند، چرا نمیگذارید ما به جبهه برویم؟
حضرت آقا با شنیدن حرف‌های مرحمت برگه ی اعزام او را شخصا امضا کردند...

آری برادران و خواهران، اسلام همچنین جوانان دلاوری دارد...

شادی روح شهید صلوات

#شهید_نوجوان_مرحمت_بالازاده

@TebyanOnline


برچست ها :