من برای اصلاح فرهنگ کشور امیدی به فلان مطرب و رقاص ندارم، من امیدی به بازیگران بی‌حیای سینما ندارم، من امیدی به غربزدگان بی دین ندارم، امید من فقط به جوانان باتقوا و مخلص و انقلابی و مومن است کشور را شماها اصلاح خواهید کرد.

مدیر سایت


برچست ها :